Web Development (MSc)

หลักสูตรปริญญาโทสาขา Web Development (MSc) เป็นการผสมผสานหลักทฤษฎีและทักษะการทำงานจริง ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แบบ web-based ที่ทันสมัย

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรออกแบบขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในอาชีพด้านเทคโนโลยีซอฟท์แวร์ และการสร้างและพัฒนาระบบ web-based  

ประกอบด้วยเทคโนโลยีหลัก 4 อย่าง

  • การพัฒนาซอฟท์แวร์โดยใช้ภาษา Java
  • ฐานข้อมูลออราเคิล (oracle databases)
  • ซอฟต์แวร์ชนิด client-server ที่ทำงานบนระบบอินเตอร์เน็ต 

ผู้เรียนจะได้ต่อยอดความรู้ และทักษะการคิดวิเคราะห์ในบริบทของ web-based คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่ให้ทั้งความรู้และการปฏิบัติงานจริง เพื่อเน้นการสร้างกระบวนการใหม่ ๆ  

คุณจะได้เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ ได้แก่ 

  • Web design and development
  • Design dialogues
  • Computer systems
  • Database systems
  • Programming for the web
  • Web-enabled business
  • Group project

ข้อมูลหลักสูตรข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

อัตราค่าเรียน 

ค่าเล่าเรียน £14,690 หรือประมาณ 649,298 บาทสำหรับปีการศึกษา 2017/18 (ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี) 

(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์ = 44.2 บาท) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผลการเรียนเฉลี่ย  (GPA) 2.5 ขึ้นไป และไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง  

แม้หลักสูตรจะไม่ได้กำหนดให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาก่อนก็ตาม แต่เนื่องจากผู้เรียนจะต้องใช้เทคโลยีใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาในระหว่างเรียน ดังนั้นการมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ในการเรียน  

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้ที่อาจมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้นหากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง  

ระดับภาษาอังกฤษ

มีผลสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสถาบัน เช่น ผลสอบ IELTS (ประเภท Academic) ที่คะแนน 6.0 ขึ้นไป และคะแนนในแต่ละทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ไม่ต่ำกว่า 5.5

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบเท่า กรุณาติดต่อทีมงานของเรา 

ติดต่อเรา

หากมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนกับเรา โปรดติดต่อ คุณ Subra Singaram ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แนวทางอาชีพ

เป็นการเปิดประสบการณ์สร้างโอกาสการทำงานใหม่ ๆ  

สามารถเลือกทำงานได้หลากหลายตั้งแต่ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ และ web-based โปรแกรมเมอร์ ในบริษัทซอฟท์แวร์ขนาดเล็กไปจนถึงการทำงานในบริษัทซอฟท์แวร์ข้ามชาติขนาดใหญ่

นอกจากนั้นหลาย ๆ คนเลือกทำงานในสายวิชาการ การวิจัย และการฝึกอบรม