Research Output

Uzytkowanie Komputerow.

  Przyst?pny i praktyczny poradnik dotycz?cy u?ytkowania komputerów, obejmuj?cy szeroki zakres zagadnie? zwi?zanych z przetwarzaniem informacji i transmisj? danych oraz ich kompresj?, przechowywaniem, szyfrowaniem i bezpiecze?stwem, zawieraj?cy tak?e opis protokó?u internetowego, sieci WWW, poczty elektronicznej i multimediów. Samodzielne rozwi?zanie zamieszczonych ?wicze? testowych u?atwi zrozumienie i utrwalenie tre?ci poszczególnych rozdzia?ów.

 • Type:

  Authored Book

 • Date:

  31 December 2004

 • Publication Status:

  Published

 • Publisher

  Wkt (Poland)

 • Library of Congress:

  QA75 Electronic computers. Computer science

Citation

Buchanan, W. J. (2004). Uzytkowanie Komputerow. Wkt (Poland)

Authors

Monthly Views:

Available Documents