ข้อมูลทุน

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากอาเซียน เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทจากประเทศไทยที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย Edinburgh Napier ช่วงเทอมกันยายน 2017 และเทอมมกราคม 2018 ทุนการศึกษามีมูลค่า £2,000 และมีอายุทุน 1 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

  • พำนักอยู่ในประเทศไทยขณะทำการสมัครเรียน 
  • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเรียนเอง ไม่เป็นผู้ได้รับทุนอื่น ๆ  
  • ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทแบบเต็มเวลาใน เทอมกันยายน 2017 หรือเทอมมกราคม 2018

หากคุณเป็นผู้ได้รับส่วนลดค่าเรียนจากมหาวิทยาลัย พันธมิตรอื่นๆ คุณจะไม่สามารถสมัครเพื่อรับทุนนี้ได้อีก


ติดต่อเรา

หากมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนกับเรา โปรดติดต่อ คุณ Subra Singaram ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้