ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรของเรารวบรวมและนำหลักการออกแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมทักษะการตีความและนำเสนอภาพ วัตถุสิ่งของ พื้นที่ รวมถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งแบบเสมือนจริงและแบบกายภาพ สำหรับกลุ่มผู้ชมที่มีความหลากหลาย

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนคุณวุฒิ Master of Arts (MA) หรือ Master of Design (MDes) ขึ้นอยู่กับวิทยานิพนธ์ หรือแฟ้มผลงานการออกแบบในเทอมสุดท้าย  

ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และโปรเจคงานที่จะช่วยสร้างและพัฒนาผลงานด้านการออกแบบสำหรับงานนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ และการสื่อความหมายทางมรดกวัฒนธรรม หรืองานจัดวางเฉพาะพื้นที่  

สตูดิโอของสถาบันได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรจากหลากหลายสาวิชา จากทั้งภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดสหวิทยาการ ความร่วมมือ ในอนาคตการทำงานของผู้เรียน

คุณจะได้เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ คือ:

  • วิธีวิจัยด้านการออกแบบ
  • การออกแบบแสงในพื้นที่ต่างๆ (Spatial lighting design)
  • การออกแบบนิทรรศการ
  • การออกแบบสื่อความหมาย (Interpretative design)
  • โปรเจคออกแบบ
  • สำหรับคุณวุฒิ  MDes ต้องทำ (Design project report)
  • สำหรับคุณวุฒิ  MA ต้องทำวิทยานิพนธ์ด้านการออกแบบ  

ข้อมูลหลักสูตรข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

อัตราค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียน £12,620 หรือประมาณ 557,804 บาทสำหรับปีการศึกษา 2017/18 (ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี)

(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์ = 44.2 บาท) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีผลการเรียนเฉลี่ย  (GPA) 2.5 ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบ หรือประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องมีแฟ้มผลงานการออกแบบประกอบด้วย โดยสามารถนำเสนองานผ่าน Teleconference และส่งแฟ้มผลงานออนไลน์ 

ระดับภาษาอังกฤษ

ผู้สมัครต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสถาบัน เช่น ผลสอบ IELTS (ประเภท Academic) ที่คะแนน 6.0 ขึ้นไป และคะแนนในแต่ละทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ไม่ต่ำกว่า 5.5

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า กรุณาติดต่อทีมงานของเรา 

ติดต่อเรา

หากมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนกับเรา โปรดติดต่อ คุณ Subra Singaram ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แนวทางอาชีพ

ด้วยแฟ้มผลงานการออกแบบที่แสดงถึงความรู้และทักษะอันยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพด้านการออกแบบ งานอิสระ หรือการสร้างธุรกิจของตนเอง  มีบัณฑิตจำนวนมากที่เลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท (แบบวิจัย) และปริญญาเอก