ข้อมูลหลักสูตร 

ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะด้าน creative prototyping และ programming สำหรับงานดีไซน์ การใช้ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อเตรียมงานออกแบบให้ตอบโจทย์กับการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่หลากหลาย ผ่านการใช้พื้นที่ รวมไปถึงวัตถุ และ interfaces  

พร้อมเรียนรู้การผสมผสานเทคนิคกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างไอเดีย คอนเซ็ป และทฤษฎีเฉพาะตัว ผ่านการทำงานในโปรเจครายบุคคล ที่จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบเพื่อเชื่อมปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ โดยหลักสูตรออกแบบโดยมีงานวิจัยรองรับ   

สตูดิโอของสถาบันได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรจากหลากหลายสาวิชา จากทั้งภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดสหวิทยาการและความร่วมมือ ที่จะต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ แนวทางประกอบอาชีพ กลยุทธ์ ทักษะและองค์ความรู้เฉพาะบริบทเพื่อสร้างสรรค์งานด้านการออกแบบต่อไป 

คุณจะได้เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ  คือ 

  • วิธีวิจัยด้านการออกแบบ 
  • การ Sketching ในฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
  • การสร้าง 3D Prototyping หรือการออกแบบงานนิทรรศการ
  • โปรเจ็คงานออกแบบ
  • Light art and projection or digital creative
  • สำหรับคุณวุฒิ  MDes ต้องทำ design project report
  • สำหรับคุณวุฒิ  MA ต้องทำวิทยานิพนธ์ด้านการออกแบบ  

ข้อมูลหลักสูตรข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

อัตราค่าเรียน 

ค่าเล่าเรียน £12,620 หรือประมาณ 557,804 บาทสำหรับปีการศึกษา 2017/18 (ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี)

(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์ = 44.2 บาท) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีผลการเรียนเฉลี่ย  2.5 ขึ้นไป ในสาขาวิชาศิลปะ การออกแบบ คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องมีแฟ้มผลงานการออกแบบประกอบด้วย โดยสามารถนำเสนอผ่าน Teleconference และส่งแฟ้มผลงานออนไลน์ 

ระดับภาษาอังกฤษ

ผู้สมัครต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสถาบัน เช่น ผลสอบ IELTS (ประเภท Academic) ที่คะแนน 6.0 ขึ้นไป และคะแนนในแต่ละทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า กรุณาติดต่อทีมงานของเรา 

ติดต่อเรา

หากมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนกับเรา โปรดติดต่อ คุณ Subra Singaram ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แนวทางอาชีพ 

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์กับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรม ด้วยแฟ้มผลงานการออกแบบที่แสดงถึงความรู้และทักษะอันยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แล้ว บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพด้านการออกแบบ งานอิสระ หรือการสร้างธุรกิจของตนเอง  มีบัณฑิตจำนวนมากที่เลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท (แบบวิจัย) และปริญญาเอก