ข้อมูลหลักสูตร 

ทุกๆ ปี นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเยือนเมืองเอดินเบรอะเพื่อสัมผัสกับความมีชีวิตชีวาของวัฒนธรรม บ้านเมืองที่สวยงาม และชื่อเสียงด้านการจัดงานนิทรรศการประจำปีอันโด่งดัง ทำให้เอดินเบรอะเป็นเมืองที่เหมาะสมกับการเรียนหลักสูตรนี้ที่สุดก็ว่าได้ 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะและความรู้ในการบริหารจัดการงานนิทรรศการระดับนานาชาติได้อย่างเป็นมืออาชีพ ซึ่งรวมถึงการทำนโยบายและกลยุทธ์ของการจัดงานของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วย การเรียนจะประกอบด้วยภาคทฤษฎี กรณีศึกษา และการเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจคอนเซ็ป และประเด็นต่าง ๆ รอบด้านเกี่ยวกับธุรกิจการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ   

สถาบันยังเป็นพันธมิตรอันแนบแน่นกับ Edinburgh’s festival community และธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ ที่จะช่วยเปิดประสบการณ์และเปิดโอกาสให้มีการฝึกงานระหว่างการเรียนหลักสูตรได้เป็นอย่างดี  

คุณจะได้เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ ได้แก่ 

 • International business event management
 • Business skills for event management
 • International festival and event management
 • Experience design and management for tourism, hospitality and events
 • วิชาเลือก 2 วิชา 
 • ระเบียบวิธีวิจัย  
 • การทำวิทยานิพนธ์  

ข้อมูลหลักสูตรข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

อัตรค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียน £12,620 หรือประมาณ 557,804 บาทสำหรับปีการศึกษา 2017/18 (ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี)

(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์ = 44.2 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีผลการเรียนเฉลี่ย  (GPA) 2.5  ขึ้นไป ในสาขาวิชาใดก็ได้
หากไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้น ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

ระดับภาษาอังกฤษ

มีผลสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสถาบัน เช่น ผลสอบ IELTS (ประเภท Academic) ที่คะแนน 6.0 ขึ้นไป และคะแนนในแต่ละทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบเท่า กรุณาติดต่อทีมงานของเรา

ติดต่อเรา

หากมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนกับเรา โปรดติดต่อ คุณ Subra Singaram ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แนวทางอาชีพ

บัณฑิตที่จบมักจะทำงานในสาขาหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ 

ตัวอย่างอาชีพและสายงาน:

 • การจัดการงานนิทรรศการ
 • การจัดการงานแสดง
 • การจัดการประชุมสัมมนา
 • การทำงานในองค์กรภาครัฐ 

ได้ทั้งความรู้วิชาการและการปฏิบัติ มีการวางโครงสร้างการสอนที่ดีและสมดุล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ทักษะที่มีคุณค่ามาก ๆ ในเชิงธุรกิจ การตลาด การนำเสนองาน และการสื่อสารด้วยค่ะ

คุณกาญชนก เชียมสกุล ปริญญาโทสาขา

International Festival and Event Management จากประเทศไทย