ข้อมูลหลักสูตร 

อาชีพด้านการตลาดเป็นองค์ประกอบที่มีอยู่ในเกือบทุกธุรกิจ และในบริษัทชั้นนำทั่วโลก ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค และเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้คุณเติบโตในวงการธุรกิจอย่างไม่ต้องสงสัย

หลักสูตรประกอบด้วยภาคทฤษฎี เรียนรู้หลักการตลาด และการประยุกต์องค์ความรู้มาใช้ในเคสธุรกิจได้จริง

ผู้เรียนจะได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ในบริบทของเศรษฐกิจโลก เข้าใจแนวทางในการพัฒนาแบรนด์สินค้าให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาทักษะการทำวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และการนำเสนออีกด้วย 

มหาวิทยาลัยเป็นพันธมิตรกับกลุ่มอุตสาหกรรมโฆษณาและการตลาดชั้นนำทั่วโลก พร้อมที่จะเชิญผู้เชี่ยวมาเป็นวิทยากรเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้ในหลักสูตร  

คุณจะได้เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ ได้แก่ 

วิชาบังคับ

 • Principles and practice of marketing
 • Marketing communications
 • Consumer behaviour
 • Strategic brand management
 • Global marketing
 • วิธีวิจัย 
 • วิทยานิพนธ์ 

วิชาเลือก 

 • Direct and digital marketing
 • New venture planning
 • Advertising as cultural discourse
 • Professional selling and sales strategies
 • Developing intercultural competence in the workplace
 • International festival and event management

ข้อมูลหลักสูตรข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้  

อัตราค่าเรียน 

ค่าเล่าเรียน £12,620 หรือประมาณ 557,804 บาท สำหรับปีการศึกษา 2017/18 (ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์ = 44.2 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีผลการเรียนเฉลี่ย  (GPA) 2.5 ขึ้นไป ในสาขาวิชาใดก็ได้

หากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดข้างต้น มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง


ระดับภาษาอังกฤษ

มีผลสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสถาบัน เช่น ผลสอบ IELTS (ประเภท Academic) ที่คะแนน 6.0 ขึ้นไป และคะแนนในแต่ละทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ไม่ต่ำกว่า 5.5

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า กรุณาติดต่อทีมงานของเรา

ติดต่อเรา

หากมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนกับเรา โปรดติดต่อ คุณ Subra Singaram ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แนวทางอาชีพ

งานด้านการตลาดมี scope ค่อนข้างกว้าง ซึ่งในเกือบทุกบริษัท/องค์กร จะมีฝ่ายและตำแหน่งการตลาด ในรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป เช่น

 • การเงิน
 • กฏหมาย 
 • สุขภาพ
 • งานการกุศล
 • การท่องเที่ยว 
 • งานภาครัฐ

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

 • ฝ่ายโฆษณา (Advertising) 
 • ฝ่ายพัฒนาแบรนด์สินค้า (brand management)
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology)
 • ฝ่ายวิจัยการตลาด (market research)