ข้อมูลหลักสูตร

สื่อสมัยใหม่เต็มไปด้วยภาพและข้อความเคลื่อนไหว การเรียนคอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอข้อความในรูปแบบที่น่าสนใจได้ ผ่านสื่อหลายประเภทเช่น ภาพยนต์ โทรทัศน์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และออนไลน์แพลทฟอร์มต่าง ๆ

นอกจากนี้การศึกษาเรื่องการผลิตภาพเคลื่อนไหว (specialist moving image) จะช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ของผู้เรียน นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานในโปรเจ็คต่างๆ และในการทำโปรเจ็คหลัก การเรียนวิชาการออกแบบนิทรรศการจะช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากวงการต่างๆ และสามารถทำงานเกี่ยวกับศิลปะการจัดแสงหรืองานโฆษณาได้อีกด้วย 

ผู้เรียนจะได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ อาทิ จาก BBC กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยองค์กร BAFTA ซึ่งการทำงานในโปรเจ็ครายบุคคลจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาต้นแบบของงานสำหรับภาพยนต์ อนิเมชั่น ดิจิตัลอินเทอร์เฟส งานออนไลน์ หรืองานจัดวางเฉพาะพื้นที่อีกด้วย  

คุณจะได้เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ คือ 

  • วิธีวิจัยด้านการออกแบบ
  • โมชั่นกราฟฟิก (สื่อภาพเคลื่อนไหว)
  • การออกแบบนิทรรศการหรือการคิดคอนเซ็ปงาน (Exhibition design or concept creation)
  • Light art and projection or digital creative
  • โปรเจ็คงานออกแบบ
  • สำหรับคุณวุฒิ  MDes ต้องทำ design project report
  • สำหรับคุณวุฒิ  MA ต้องทำวิทยานิพนธ์ด้านการออกแบบ  

ข้อมูลหลักสูตรข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ผมแนะนำคอร์สนี้สำหรับผู้ที่อยากเป็นมืออาชีพเรื่องการออกแบบโมชั่นกราฟฟิก เพราะอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมโมชั่นกราฟฟิกจริงๆ ที่จะคอยส่งเสริมให้พวกเรามีความคิดแตกต่างไปจากเดิม

Belen Mielgo Gil

บัณฑิตจากหลักสูตร (MDes) Motion Graphics

อัตราค่าเรียน

ค่าเล่าเรียน £12,620 หรือประมาณ 557, บาทสำหรับปีการศึกษา 804 2017/18 (ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี)

(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์ = 44.2 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีผลการเรียนเฉลี่ย  (GPA) 2.5 ขึ้นไป ในสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องมีแฟ้มผลงานการออกแบบประกอบด้วย โดยสามารถนำเสนอผ่าน Teleconference และส่งแฟ้มผลงานออนไลน์ 

ระดับภาษาอังกฤษ

ผู้สมัครต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสถาบัน เช่น ผลสอบ IELTS (ประเภท Academic) ที่คะแนน 6.0 ขึ้นไป และคะแนนในแต่ละทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า กรุณาติดต่อทีมงานของเรา

ติดต่อเรา

หากมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนกับเรา โปรดติดต่อ คุณ Subra Singaram ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แนวทางอาชีพ 

ด้วยแฟ้มผลงานการออกแบบที่แสดงถึงความรู้และทักษะอันยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพด้านการออกแบบ งานอิสระ หรือการสร้างธุรกิจของตนเอง  มีบัณฑิตจำนวนมากที่เลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท (แบบวิจัย) และปริญญาเอก

สถาบันของเรามีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และมักเชื่อมโยงงานของนักศึกษาเข้ากับโปรเจ็คต่างๆ ที่ทำขึ้นภายใต้  Centre for Design Practice & Research