ข้อมูลหลักสูตร

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีแบบใหม่ๆ ของเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบเร็ว (Rapid prototyping) ดิจิตัลคราฟท์ และการผลิตสินค้า   เป็นการผสมผสานเทคนิคแบบดั้งเดิมและเทคนิคใหม่ในการขึ้นต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งแบบจริงและเสมือนจริง รวมถึงการทดสอบไอเดียการออกแบบด้วย  เรียนรู้การขึ้นแบบและขั้นตอนการคิดค้นประดิษฐกรรมภายใต้วิธีการวิจัยด้านการออกแบบ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะและความรู้เฉพาะในการทำ CNC milling การใช้เลเซอร์ตัดงาน การพิมพ์แบบ 3D ดิจิตัลคราฟท์และ Arduino (การขึ้นต้นแบบอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อทำให้สามารถพัฒนาต้นแบบ 3D ในการทำโปรเจ็ครายบุคคลได้  

สตูดิโอของสถาบันได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรจากหลากหลายสาวิชา จากทั้งภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดสหวิทยาการและความร่วมมือ ที่จะต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ แนวทางประกอบอาชีพ กลยุทธ์ ทักษะและองค์ความรู้เฉพาะบริบทเพื่อสร้างสรรค์งานด้านการออกแบบต่อไป 

คุณจะได้เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ คือ 

  • วิธีวิจัยด้านการออกแบบ 
  • การ Sketching ในฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ (Sketching in hardware and software)
  • 3D prototyping
  • Design management
  • โปรเจคงานออกแบบ
  • สำหรับคุณวุฒิ  MDes ต้องทำ design project report
  • สำหรับคุณวุฒิ  MA ต้องทำวิทยานิพนธ์ด้านการออกแบบ

ข้อมูลหลักสูตรข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

อัตราค่าเรียน 

ค่าเล่าเรียน £12,620 หรือประมาณ 557, บาทสำหรับปีการศึกษา804 2017/18 (ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี)

(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์ = 44.2 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีผลการเรียนเฉลี่ย  (GPA) 2.5 ขึ้นไป ในสาขาวิชาศิลปะ การออกแบบ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องมีแฟ้มผลงานการออกแบบประกอบด้วย โดยสามารถนำเสนอผ่าน Teleconference และส่งแฟ้มผลงานทางออนไลน์ 

ระดับภาษาอังกฤษ

ผู้สมัครต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสถาบัน เช่น ผลสอบ IELTS (ประเภท Academic) ที่คะแนน 6.0 ขึ้นไป และคะแนนในแต่ละทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ไม่ต่ำกว่า 5.5

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า กรุณาติดต่อทีมงานของเรา 

ติดต่อเรา

หากมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนกับเรา โปรดติดต่อ คุณ Subra Singaram ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แนวทางอาชีพ 

ด้วยแฟ้มผลงานการออกแบบที่แสดงถึงความรู้และทักษะอันยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพด้านการออกแบบ งานอิสระ หรือการสร้างธุรกิจของตนเอง  

ความสามารถในการผลิตสินค้าในประเทศได้เองนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในสกอตแลนด์และภูมิภาคยุโรป สหราชอาณาจักรเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และบัณฑิตจำนวนมากได้ทำงานหรือเป็นที่ปรึกษาในบริษัทออกแบบชั้นนำ และมีธุรกิจเป็นของตนเอง  

มีบัณฑิตจำนวนมากที่เลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท (แบบวิจัย) และปริญญาเอก