ข้อมูลหลักสูตร 

เรียนรู้การนำทฤษฎีและการปฏิบัติขั้นสูงในการออกแบบเสียง ซึ่งผู้เรียนจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ในการออกแบบเสียงเพื่อสร้างอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ฟัง รวมถึงการใช้สื่อมัลติมีเดีย 

หลักสูตรเน้นความรู้ตามมาตรฐานมืออาชีพในการจัดทำโปรดักชัน การออกแบบเสียง สำหรับสื่อแบบลิเนียร์และสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับวิธีดั้งเดิมที่ใช้ในการเข้าถึงผู้ชม
นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้ประโยชน์จากเครือข่ายของสถาบันในแวดวงการออกแบบเสียงอีกด้วย

คอร์สการเรียนจะแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ภาคทฤษฎี การเรียนระหว่างฝึกงาน และการทำโครงงานวิจัย ซึ่งจะใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 18 ถึง 30 เดือน (แบบพาร์ทไทม์) ซึ่งจะเป็นรูปแบบการเรียนทางไกลทั้งหมด 

คุณจะได้เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ ตลอดสามเทอม คือ

 • การฟัง (Listening)
 • การออกแบบเสียงสำหรับสื่อแบบลิเนียร์ (Sound design for linear media)
 • การออกแบบเสียงสำหรับสื่อแบบอินเทอร์แอคทีฟ (Sound design for interactive media)
 • ทักษะขั้นสูงสำหรับมืออาชีพ  

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ แบบมืออาชีพตลอดระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา และพัฒนาแผนการเรียนของตนเอง เพื่อให้ตอบโจทย์ขององค์กรและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

ในปีที่สองผู้เรียนจะต้องทำวิทยานิพนธ์ โดยจะต้องกำหนดตารางเวลาในการทำวิทยานิพนธ์และการวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง 

ข้อมูลหลักสูตรข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

อัตราค่าเล่าเรียน 

ค่าเล่าเรียน £7,500 หรือประมาณ 331,500 บาทสำหรับปีการศึกษา 2017/18 

ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์ = 44.2 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผลการเรียนเฉลี่ย  (GPA) 2.5 ขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในงานด้านการทำเสียงให้กับสื่อประเภทต่าง ๆ  

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้ที่อาจมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้นหากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง  

ระดับภาษาอังกฤษ

ผลสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสถาบัน เช่น ผลสอบ IELTS (ประเภท Academic) ที่คะแนน 6.0 ขึ้นไป และคะแนนในแต่ละทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ไม่ต่ำกว่า 5.5

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ กรุณาติดต่อทีมงานของเรา

ติดต่อเรา

หากมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนกับเรา โปรดติดต่อ คุณ Subra Singaram ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แนวทางอาชีพ 

เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการออกแบบเสียงในสื่อประเภทต่างๆ ทั้งแบบลิเนียร์และอินเทอร์แอคทีฟ 

ตัวอย่างอาชีพที่ต้องใช้ทักษะการออกแบบเสียง 

 • sound engineer
 • sound editor
 • sound designer
 • sound researcher
 • sound archivist
 • sound artist
 • sound recordist