ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรออกแบบมาสำหรับผู้เรียนจากทุกสายงาน และคุณวุฒิบริหารธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติของเราจะช่วยพัฒนาทักษะด้านการบริหาร ที่จะทำให้คุณก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารได้อย่างมั่นใจ

เนื้อหาในหลักสูตรออกแบบให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย และสอดคล้องกับบริบทของโลกธุรกิจในปัจจุบัน โดยเน้นพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และการนำองค์ความรู้จากทฤษฎีการบริหารมาใช้จริงได้

เพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้กับคอร์สเสริมในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากธุรกิจสาขาต่าง ๆ  

คุณจะได้เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ ดังนี้ 

  • การสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
  • การตลาดในเศรษฐกิจโลก
  • การเปลี่ยนแปลงของการบริหารและองค์กร
  • การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
  • นวัตกรรมสำหรับการบริหาร
  • ประเด็นร่วมสมัยในการบริหารเชิงกลยุทธ์
  • ความรู้ด้านการวิจัยสำหรับผู้บริหาร
  • โปรเจ็ค MBA 

ข้อมูลหลักสูตรข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

อัตราค่าเรียน 

ค่าเล่าเรียน £15,670 หรือประมาณ 692,614 บาท สำหรับปีการศึกษา 2017/18 (ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี)

(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์ = 44.2 บาท) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีผลการเรียนเฉลี่ย  (GPA) 2.5 ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี 

หากไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน หรือหากยังไม่มีประสบการณ์การทำงานครบ 2 ปี จะพิจารณาจากศักยภาพในการพัฒนาทักษะในการทำงานเป็นรายบุคคลไป 

ระดับภาษาอังกฤษ

มีผลสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสถาบัน เช่น ผลสอบ IELTS (ประเภท Academic) ที่คะแนน 6.0 ขึ้นไป และคะแนนในแต่ละทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบเท่า กรุณาติดต่อทีมงานของเรา 

ติดต่อเรา

หากมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนกับเรา โปรดติดต่อ คุณ Subra Singaram ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แนวทางอาชีพ

หลักสูตร MBA ที่ Edinburgh Napier จะเติมเต็มทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ผู้เรียนได้ทำงานที่ดีที่สุด

คุณจะมีทักษะและความสามารถที่บริษัทชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังมองหา ซึ่งเป็นทักษะการแก้ปัญหาในองค์กรที่ซับซ้อนในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ