ข้อมูลหลักสูตร 

หลักสูตรจะเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในการทำงานในธุรกิจท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ขณะเดียวกันก็ยังบูรณาการทักษะของการบริหารจัดการการบริการไว้อย่างลงตัว

ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ โดยประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฎีกับผู้เชี่ยวชาญ และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่จะทำให้มีความเข้าใจถึงประเด็นและคอนเซ็ปที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการอย่างครอบคลุม

ผู้เรียนจะได้เรียนทักษะที่หลากหลาย เช่น การจัดทำนโยบายและแผน พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัย การบริหารเวลา และทักษะการนำเสนองาน

คุณจะได้เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ ได้แก่ 

 • การจัดการธุรกิจและงานแสดงนานาชาติ 
 • ทักษะธุรกิจสำหรับการจัดการงานแสดง 
 • การจัดการงานเทศกาลและงานแสดงนานาชาติ
 • การออกแบบประสบการณ์และการจัดการสำหรับการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และงานแสดง 
 • วิชาเลือก 2 วิชา 
 • ระเบียบวิธีวิจัย 
 • วิทยานิพนธ์ 

ข้อมูลหลักสูตรข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

อัตราค่าเรียน 

ค่าเล่าเรียน £12,620 หรือประมาณ 557,804 บาท สำหรับปีการศึกษา 2017/18 (ค่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี)

(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์ = 44.2 บาท) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีผลการเรียนเฉลี่ย  (GPA) 2.5 ขึ้นไป ในสาขาวิชาใดก็ได้

หากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดข้างต้น มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง  

ระดับภาษาอังกฤษ

มีผลสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสถาบัน เช่น ผลสอบ IELTS (ประเภท Academic) ที่คะแนน 6.0 ขึ้นไป และคะแนนในแต่ละทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ไม่ต่ำกว่า 5.5

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบเท่า กรุณาติดต่อทีมงานของเรา 

ติดต่อเรา

หากมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนกับเรา โปรดติดต่อ คุณ Subra Singaram ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แนวทางอาชีพ 

ส่วนใหญ่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขานี้จะทำงานในสาขาหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ 

ตัวอย่างอาชีพและสายงาน 

 • งานพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
 • การบริหารจัดการบริการเชิงวัฒนธรรม 
 • งานบริหารจัดการ
 • งานบริการการท่องเที่ยว  
 • งานสายการบิน 
 • การทำงานในองค์กรภาครัฐ 
 • งานด้านค้าปลีกและธุรกิจบริการ