ข้อมูลหลักสูตร 

เอดิเบรอะเป็นหนึ่งในเมืองอันดับต้น ๆ ที่เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เพราะมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก 

หลักสูตรนี้จะเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิ การโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วยการเรียนทฤษฎี เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เข้าใจประเด็นและคอนเซ็ปของธุรกิจการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี   

ผู้เรียนจะได้เรียนทักษะต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การจัดทำนโยบายและแผน พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัย การบริหารเวลา และทักษะการนำเสนองาน   

คุณจะได้เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ ได้แก่ 

 • การบริหารจัดการการท่องเที่ยงเชิงมรดก 
 • การตลาดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 
 • การตลาดทางตรงและทางอ้อม 
 • เปิดประสบการณ์ด้านการออกแบบและจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และงานแสดง 
 • วิชาเลือก 2 วิชา 
 • ระเบียบวิธีวิจัย
 • การทำวิทยานิพนธ์ 

ข้อมูลหลักสูตรข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

อัตราค่าเล่าเรียน 

ค่าเล่าเรียน £12,620 หรือประมาณ 557,804 บาท สำหรับปีการศึกษา 2017/18 (ค่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี) 

(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์ = 44.2 บาท) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีผลการเรียนเฉลี่ย  (GPA) 2.5 ขึ้นไป ในสาขาวิชาใดก็ได้

หากมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดข้างต้น มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง  

ระดับภาษาอังกฤษ

มีผลสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสถาบัน เช่น ผลสอบ IELTS (ประเภท Academic) ที่คะแนน 6.0 ขึ้นไป และคะแนนในแต่ละทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ไม่ต่ำกว่า 5.5

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบเท่า กรุณาติดต่อทีมงานของเรา 

ติดต่อเรา

หากมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนกับเรา โปรดติดต่อ คุณ Subra Singaram ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แนวทางอาชีพ

ส่วนใหญ่จะเลือกทำงานในสาขาหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ 

ตัวอย่างอาชีพและสายงาน 

 • งานพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
 • การบริหารจัดการบริการเชิงวัฒนธรรม 
 • การบริหารจัดการงานอีเวนท์ต่าง ๆ 
 • การทำงานในองค์กรภาครัฐ 
 • งานด้านค้าปลีกและธุรกิจบริการ