ได้ทั้งความรู้วิชาการและการปฏิบัติ มีการวางโครงสร้างการสอนที่ดีและสมดุล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ทักษะที่มีคุณค่ามาก ๆ ในเชิงธุรกิจ การตลาด การนำเสนองาน และการสื่อสารด้วยค่ะ

คุณกาญชนก เชียมสกุล ปริญญาโทสาขา

International Festival and Event Management จากประเทศไทย

ติดต่อเรา

หากมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนกับเรา โปรดติดต่อ คุณ Subra Singaram ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้