เปิดโลกการทำงานไปกับเราที่ Edinburgh Napier

คอร์สของเรา

เรามีหลักสูตรมากมายที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อเสริมทักษะ ประสบการณ์ใหม่ ๆ และความมั่นใจให้กับผู้เรียน ในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจ

เปิดให้เรียนภาษาและการเรียนพร้อมทำงาน (เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร) ที่จะทำให้รู้ว่าการประสบความสำเร็จในอาชีพในฝันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลย 

คอร์สของเราได้รับการรับรองโดย

เลือกเรียนที่ Edinburgh Napier เพราะอยากอยู่ที่เอดินเบรอะ เนื่องจากเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเทศกาลต่างๆ ที่น่าสนใจ เลือกที่นี่เป็นลำดับต้นๆ เลยค่ะ

คุณกาญชนก เชียมสกุล ปริญญาโทสาขา International Festival and Event Management

จากประเทศไทย

ชีวิตนักศึกษา
ติดต่อเรา

หากมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนกับเรา โปรดติดต่อ คุณ Subra Singaram ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้